Foreningen Etiopiens Børn

forside 2

Kære medlemmer af Etiopiens Børn

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Etiopiens Børn.

Tirsdag den 9. maj kl. 19.00. Grænseforningens lokaler Peder Skrams gade 5, 2. sal.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 10. april (undskyld den korte frist).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning. Skriftlig beretning udsendes snarest.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Eventuelt.

 

Køb en flot Etiopiens Børn Kalender 2017

I år viser billederne i Kalenderen formandens besøg på børnehjemmet. Her havde hun bl.a. en masse legoklodser med, som vakte stor begejstring blandt både små og store børn. Det var en donation fra Lego. Kalenderen koster 100 kr. og bestilles hos kasserer Lissi på email (lissi.hejberg@gmail.com) eller telefon (22863771)

Se forsiden her: Kalenderforside 2017

Husk i øvrigt at man kan få skattefradrag for donationer til Etiopiens Børn.
Kontonummer: 1551 3001655582

Kære medlemmer læs denne inspirerende artikel om Commander Abraham:

Commander-abraham

Kære medlemmer af Etiopiens Børn

EN STOR PERSONLIGHED ER GÅET BORT

Torsdag den 27. oktober døde Abraham Alemayehu. Han døde stille og roligt efter længere tids kræftsygdom. Han blev 81 år. Han var en af foreningens stiftere og foreningens repræsentant i Etiopien siden starten i 2006. Det var Abraham, som fik kontakt til det børnehjem i Mekele, som vores forening har støttet i 10 år. Igennem flere år besøgte han børnehjemmet regelmæssigt og skrev rapporter om udviklingen. Han var meget respekteret og vellidt på børnehjemmet af både børn og ansatte.
Abraham var flygtning i Danmark siden 1977, fordi han som højtrangeret officer i den kejserlige flåde, måtte flygte fra Mingistus regime. I Danmark arbejdede han som buschauffør i HT i mange år. Han nåede at komme hele verden rundt og var et meget levende og oplyst menneske.
Vi takker Abraham for hans store arbejde for Etiopiens Børn, ligesom han har hjulpet mange venner og bekendte, som kom til Etiopien på deres rejser. En slags uformel ambassadør, som havde et godt kendskab til både Danmark og Etiopien. Han var en kulturel brobygger og et meget godt og hæderligt menneske, som man altid kunne stole på.

Abraham skal begraves på lørdag den 5. november kl. 14:00 fra det store kapel på Vestre Kirkegård – Vester Kirkegårds Alle 15. Bagefter vil der være sammenkomst i beboerlokalerne på Frederiksundsvej 115. Vi havde planlagt, at holde 10 års jubilæumsfest på lørdag med spisning, underholdning og dans. Dette har vi ændret lidt, så vi bibeholder etiopisk spisning og samvær for tilmeldte kl. 18:00, men der bliver ikke dans og bankospil, som planlagt. Alle er velkomne til begravelsen, men i stedet for at købe blomster opfordrer vi til at sende pengene til Etiopiens Børn på konto 1551 – 3001655582. Det koster 100 kr at deltage i middagen. Vi er sikker på, at det er i overensstemmelse med Abrahams ønske.

Læs referat fra dette års Generalforsamling her:

Referat Generalforsamling i Etiopiens Børn maj 2016

Hvem er vi ?

Foreningen Etiopiens Børn støtter et børnehjem med ca. 70 forældreløse børn i Mekele i Tigray i det nordlige Etiopien. Børnehjemmet er en del af projektet Human Beings Association of Brother Hood (HAB). Foreningen er stiftet i 2006 og har godt 300 medlemmer.

Foreningen drives med få administrationsomkostninger og har tilknyttet et revisionsfirma. Foreningen sigter mod at få flere og helst faste medlemmer/bidragydere. Foreningen er anerkendt som en almennyttig forening, hvor bidrag kan trækkes fra i skat.