Om Etiopien

Fakta om Etiopien
Areal: 1.130.000 km2
Indbyggertal: ca. 90.000.
Hovedstad: Addis Abeba
Styreform: Føderal republik
BNP pr. capita: 1200 dollar (2012)
Vækstrate: 7% (2012)
Inflationsraten: 22% (2012)
Eksportvarer: kaffe, læderprodukter, guld, levende dyr, khat, oliefrø

Arbejdskraften fordelt på sektorer: landbrug 85%, industri 5%, service 10% (2009)
Middellevetid: mænd 54 år, kvinder 59 år
Børnedødelighed inden 1 år (pr. 1000): 98
Voksne der kan læse: 43%
Adgang til rent drikkevand: 25%
Andel af befolkningen der lever under fattigdomsgrænsen: 30% (2009)
Etiopien består af mange forskellige befolkningsgrupper. De to største er amhara-  og oromo-folket.
Der findes omkring 80 forskellige sprog i landet og endnu flere dialekter. Amharisk er nationalsproget.
Religion: koptiske kristne 43%, muslimer 36%, protestanter 14%, naturfolks religioner 6%, katolikker 1%
Læs mere:
http://www.globalis.dk/Lande/Etiopien
http://www.aroundtheworld.redbarnet.dk/Mikir/Om_Etiopien.aspx
http://viden.jp.dk/videnbank/landefakta/default.asp?cid=7814
http://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/her-arbejder-vi/afrika/etiopien
http://da.wikipedia.org/wiki/Etiopien
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/%C3%98stafrika/Etiopien_(Landeartikel)
http://www.at-rejse-er-at-leve.dk/etiopien.htm
http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/ethiopia-guide/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
http://data.worldbank.org/country/ethiopia#cp_wdi