Religion

Religion i Etiopien
De to dominerende trosretninger i Etiopien er kristendommen (63% af befolkningen) og islam (34% af befolkningen).
Kristendom
Af de kristne tilhører 43% den etiopisk-ortodokse kirke, som er statskirken i Etiopien, 19% er protestanter og mindre end 1% er katolikker.
Etiopien er den ældste kristne stat i verden efter Georgien og Armenien. Landet blev kristnet i midten af 300-tallet under kong Ezana, og fra den periode stammer også de første indskrifter på sproget geez. Kirken var længe underlagt den koptisk-ortodokse kirke med sæde i Alexandria i Egypten, men blev uafhængig i midten af 1900-tallet.
Klippekirkerne i Lalibela fra ca. 1200 og de mange klostre i området omkring Lake Tana er nogle af de vigtigste kristne seværdigheder i landet. Spredt i området nord for Mekele findes endvidere et stort antal klippekirker stammende fra tiden mellem det 9. og det 15. århundrede.
Rastafari
Rastafaribevægelsen er en nyere religiøs bevægelse, opstået i 1930’erne på Jamaica, har stor tilknytning til Etiopiens tidligere kejser Haile Selassie, som anses for at være Gud Fader. Centralt i bevægelsen står længslen efter Zion, det forjættede land, som man tror at finde i Etiopien. Der findes flere rastafarisamfund i det nordlige del af landet.
Islam
Islam kom til Etiopien i 600-tallet via handelen med den Arabiske Halvø og vandt især indpas i den østlige og sydlige del af landet. Byen Harar i, beliggende øst for Addis Abeba, er grundlagt i 600-tallet og regnes med sine 82 moskeer for at være den fjerdevigtigste muslimske by i verden.
Naturreligioner
Andre religiøse opfattelser såsom animisme, forfædredyrkelse og spiritisme udøves ofte parallellt med kristendom og islam.