Historie

Foreningen Etiopiens Børn

Foreningen Etiopiens Børn blev stiftet i april 2006. Baggrunden var at Henning Hansen og Lissi Hejberg i 2005 besøgte Etiopien og oplevede den udbredte fattigdom og de svære vilkår, som størstedelen af befolkningen lever under. Efter hjemkomsten til Danmark besluttede Lissi Hejberg og Henning Hansen sammen med Abraham Alemayehu, der er etiopisk flygtning i Danmark, at stifte en forening, der skulle indsamle penge til at støtte et børnehjem i Mekele i Tigrey i det nordlige Etiopien. Foreningen startede blandt familie og venner, men har bredt sig som ”ringe i vandet” med venners venner og børn. Foreningen er vokset jævnt og har nu godt 300 medlemmer, hvilket betyder at bidrag til foreningen kan trækkes fra på selvangivelsen. Dog ikke medlemskontingentet på 100 kr. årligt.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 1 suppleanter. Bestyrelsen har haft en stabil sammensætning. Foreningen drives meget personligt for meget små midler (administrations-udgifterne er under 5 % af omsætningen) og der er tilknyttet et professionelt revisionsfirma.

Der afholdes ordinær generalforsamling i maj og et årligt medlemsmøde i november. Både generalforsamlingerne og medlemsmøderne er velbesøgte og en god lejlighed til at høre nyt om børnehjemmet og Etiopien. Der deltager som regel en gruppe herboende etiopere i møderne, som er med til give deltagerne et indblik i den etiopiske kultur.

Foreningens bestyrelse har besøgt børnehjemmet i 2008, 2012 og 2016 (for egne penge). Der er indgået en kontrakt med børnehjemmet og de sociale myndigheder i Etiopien.

Foreningen støttes på forskellige måder. Grundlaget er kontingenter og regelmæssige donationer fra medlemmerne. Desuden har flere medlemmer doneret pengegaver fra deres fødselsdage og en enkelt gang fra en bisættelse. Endelig har forskellige fonde, legater, firmaer og enkeltpersoner doneret penge til særlige formål, fx indretning af en bygning, køkkenhaveprojekt, briller til børn, en septictank, frø og bøger til bibliotek på børnehjemmet. På hjemmesiden findes en liste over alle særlige bidrag og donationer.

Der har været meget debat om adoptioner fra Etiopien, og i den anledning har foreningen formuleret en politik om, at der ikke skal foregå adoptioner fra børnehjemmet, men at børnene skal betragtes som en ressource for udviklingen af Etiopien.

Stifterne af Foreningen Etiopiens Børn kan ses i billedet nedenunder; Henning Hansen, Abraham Alemayehu og Lissi Hejberg.