Vores adoptions politik

I Etiopiens Børn har vi løbende valgt at drøfte vores syn på adoption. Det har ført til at vi i 2012 skrevet et brev ud til vores medlemmer om emnet, og er grunden til at vi har lavet vores egen adoptions politik, som I kan læse mere om her. 

Etiopiens Børn og adoptioner.

Politiken har her i sommer (2012) skrevet en del om adoptioner fra Etiopiske børnehjem. Der kan derfor være god grund til at I hører hvordan landet ligger mht adoptioner i forhold til ’vores’ børn.

På bestyrelsens tur i april 2012 blev vi opmærksomme på at et søskendepar lidt tidligere var blevet adopteret til USA til samme familie, som deres storesøster var blevet adopteret af. Vi har derfor spurgt til om der har været adoptioner fra børnehjemmet tidligere, og det har der tilsyneladende i 2 tilfælde. I alt 5 børn er adopteret. Der er intet der tyder på, at der har været penge involveret, men vi har ifølge sagens natur ikke indsigt i, hvordan de sociale myndigheder håndterer adoptioner og hvad der fx skal betales for.

Foranlediget af ovenstående har bestyrelsen imidlertid besluttet, at det er vigtigt at ledelse, børn og ansatte på børnehjemmet er opmærksomme på følgende:

’Vores’ børnehjem sigter mod at være børnenes trygge hjem og at opdrage og uddanne dem til at kunne klare sig selv og blive gode samfundsborgere, som kan være med til udvikle Etiopien i en positiv retning. Adoption opfatter vi ikke som en relevant løsning/redskab i denne forbindelse, og det bør ikke bringes på bane af nogen i eller med tilknytning til børnehjemmet. Hvis myndigheder eller andre udefra tager adoption op i forhold til børn på børnehjemmet, skal sagen forelægges bestyrelsen i Etiopiens Børn inden der gives tilsagn. Vi vil inddrage adoption i vores næste samarbejdsaftale med myndighederne.

Uanset hvilke holdninger man har til adoption håber vi hermed at kunne berolige alle – også i lyset af at vores børn normalt er langt over relevant adoptionsalder.

Fortsat god sommer

Søren Geckler

Formand ( tidligere formand i foreningen)

 

Læs mere om Etiopiens Børns adoptions politik her: Forenings syn på adoption: Mere om adoption